Stockholm

Omfattande underhåll av Essingeleden

Essingeleden är i så dåligt skick att Vägverket nu börjar med ett underhållsarbete av bron. Från och med sommaren nästa år påverkas all trafik på leden.

– De skador vi har i bron gör att vi inte kan vänta längre, säger Ulrika Honauer, chef för trafikavdelningen på Vägverket Region Stockholm.

Har underhållet varit bristfälligt?

– Nej, men det är en bro byggd på 1960-talet, och belastningen på den har varit stor, så nu måste vi göra en hel del åtgärder på den.

Kommer vanliga trafikanter att märka av arbetena nu direkt?

– Inte direkt, vi försöker göra så mycket som möjligt under körbanan, men som trafikant kan man märka det om vi har perioder av gjutning om man måste ha trafiken mitt på bron, utan vibrationer, så då kan det bli avstängningar.

Det blir alltså ett omfattande underhållsarbete från och med i år och två år framåt på Sveriges mest trafikerade väg Essingeleden, som har 170 000 trafikanter per dygn.

Men planering av arbeten för 2011 pågår också. Det här ska göra så att de riktigt stora men nödvändiga underhållarbetena med avstängning av en färdriktning i taget kan skjutas upp i cirka 20 år.

Och för att inte slitaget ska förvärras, förbjuds nu tunga tranporter över 60 ton, främst mobilkranar, som sliter mest på bron, enligt broingenjören Kent Janson.

– Sprickorna beror till största delen på tung belastning av bron, från tunga fordon.

Var kommer arbetena att utföras?

– Vi kommer att börja i sommar vid trafikplats Nyboda, med ramperna, som går Essingeleden-Södertäljevägen, respektive Södra Länken, sedan kommer vi att fullfölja de arbeten som vi har satt igång på Fredhällsbron alldeles innan Fredhällstunneln, och sedan håller vi även på med Essingebron, där Lodbrok körde in. Där  vi reparerar undervattensdelarna på bron, säger Kent Janson.

Johan Westerberg
johan.westerberg@sr.se