Stockholm

Ramavtal klart för hyror hos privatvärdar

Hyresgästföreningen i Stockholmsregionen är nu överens med Fastighetsägarna om årets hyror i de privatägda fastigheterna. Höjningarna ligger mellan 1,2 och 3 procent och berör drygt 100 000 lägenheter i Stockholm.

Det är enligt Terje Gunnarsson, ordförande för Hyresgästföreningens Stockholmsregion, ett ramavtal. Hyreshöjningarna att skiljer sig mellan olika lägenheter beroende på läge, karaktär och standard. För de flesta hyresgäster träder höjningen i kraft den 1 juni  i år.