Södertälje

Investor säljer alla sina Scaniaaktier

Wallenbergsfärens bolag Investor säljer hela sitt innehav i lastbilstillverkaren Scania till tyska Volkswagen för ett pris om cirka 200 kronor per aktie.

I och med måndagens köp kontrollerar Volkswagen mer än 65 procent av aktierna i Scania. Försäljningen ger Investor 17,6 miljarder kronor.

Enligt pressmeddelandet har Volkswagen för avsikt att behålla sitt huvudkontor i Södertälje, och förutser inga ytterligare strukturella förändringar som negativt påverkar de anställda i bolaget.

– Jag tycker det är skönt att den här frågan är avgjord, att man får en ägare som säger att man långsiktigt vill satsa på Scania, säger Anders Lago, socialdemokratiskt kommunalråd i Södertälje.

Vad betyder den här affären för Södertälje?

– Det som Volkswagen försäkrar är att man vill vidareutveckla Scania, att man ska bibehålla huvudkontoret här, man ska ha kvar forskningsverksamheten. Man säger också från Volkswagen att det inte innebär några förändringar för personalen i Södertälje.

Johan Järvklo, ordförande för verkstadsklubben på Scania, säger att känslorna är delade:

– Det är klart att det finns en oro, men det känns samtidigt skönt. Det är till Volkswagen som vi är sålda nu, och det känns som en bra och stabil lösning. De har ett långsiktigt tänkande, och det är bra för oss på Scania.

Ser du några konsekvenser av den här försäljningen till Volkswagen?

– Inte mer än att det här limbot, som Leif Östling säger, som vi har levt med de senaste 15 månaderna, tar slut. Det känns positivt.

Finns det några konsekvenser för Södertälje?

– Inte i dagsläget, säger Johan Järvklo.

Under dagen har Scanias B-aktie fallit kraftigt - med 8, 3 procent eller 12 kronor och 50 öre.

Scaniaa b-aktie var vid Stockholmsbörsens stängning värd 138 kronor.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se