Passerkort krav för att källsortera

Boende i flera kommuner på Södertörn måste i fortsättningen skaffa sig ett personligt passerkort ifall de vill slänga grovsopor på de lokala återvinningsstationer som sköts av det kommunala bolaget SRV Återvinning.

Enligt företaget är registreringen nödvändig för att få en rättvisare taxa, eftersom invånare från andra kommuner också använder stationerna.

Datainspektionen ska nu utreda ifall företaget bryter mot personuppgiftslagen.