Stockholm

Brommaflyget kan få långt avtal

Kommunfullmäktige i Stockholms stad behandlar under måndagskvällen ärendet om ett nytt avtal för Bromma flygplats - och inför det ordnade Radio Stockholm ett telefonväkteri om Bromma flygplats.

Det som är aktuellt är ett nytt 30-årigt avtal för flygplatsen, något som många lyssnare hade synpunkter om. Teresa och Anders var två av dem

– Jag hoppas innerligen att det blir 30 år till för Bromma, Bromma behövs, sa Teresa

– Jag är för att lägga ner verksamheten av folkhälsoskäl, sa Anders.

Hur tar ni ansvar för alla de människor som kommer att få hjärt-kärlsjukdomar, stressrelaterade sjukdomar och cancer på grund av avgaser från Bromma flygplats, undrade han, och frågan riktades till Kristina Axém Olin, moderat finansborgarråd.

– Folkhälsoaspekten är viktig, och är ett av skälen till att vi har förhandlat fram det här 30-åriga avtalet.

– Både Bromma, Luftfartsverket och staden gör miljöförbättringar, men även flygbolagen köper nu in de nya, bullermässigt och miljömässigt bättre flygplanen.

Oroliga lyssnare
Finansborgarrådet i Stockholm, moderaten Kristina Axén Olin, fick svara på frågor från flera lyssnare som var oroliga över hur hälsa och klimat kommer att påverkas om flygplatsen får ett nytt avtal på 30 år. Men vissa tycker att diskussionen om miljön har gått för långt.

– Det är klart, vi kan ju lägga ner Sverige också. Vi kan ju sluta att flyga över huvud taget. Vi kanske kan åka med segelflygplan och segelbåtar, sa Staffan.

Jens Forsmark, från Svenska naturskyddsföreningen såg det från andra hållet:

– Vi ser det som en stor nackdel, att det är en stor subvention till flyget. Klimatproblemen är reella. Vi skulle kunna kalla in 3 500 forskare från FN:s klimatpanel som kan intyga att det är ett reellt hot och att det är ett stort hot, så vi måste agera.

– Att då sätta sig och subventionera flyget med en centralt belägen flygplats, är helt orimligt, sa Jens Forsmark.

På måndagskvällen ordnas en manifestation mot det nya avtalet utanför Stockholms stadshus, där flera organisationer deltar.

Beslut inte troligt
Men något beslut i frågan blir det troligen inte på kvällens kommunfullmäktigemöte.

Det socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Carin Jämtin säger att socialdemokraterna kommer att begära en återremiss, och då tas frågan upp om två veckor igen.  

Maria Blomquist
maria.blomquist@sr.se

Björn Lindberg
bjorn.lindberg@sr.se