Stockholm

Bromma flygplats framtid avgörs senare

Efter en flera timmar lång debatt igår kväll i Stockholms stadshus om Bromma flygplats framtid så sköts beslutet om det 30 år långa avtalet mellan Luftfartsverket och staden upp till nästa fullmäktigemöte om två veckor.

Det moderata finanslandstingrådet Kristina Axén Olin såg många fördelar med det långa avtalet för flygplatsen:

- Avtalet kommer inte ge mera flygrörelse. Utan ungefär samma som i dag. Men till betydligt mindre utsläpp och buller, sa hon under gårdagens fullmäktigedebatt.

Miljöpartiets Yvonne Ruwaida var inte lika övertygad om att ett nytt 30 år långt avtal som tillåter betydligt fler flygplan än idag är en satsning på miljön.

- Ni räknar med att flyget ska öka med 23 procent. Det är inte hållbart ur klimatsynpunkt. Vi måste förändra våra transportsätt, sa Yvonne Ruwaida. 

I debatten om Bromma flygplats spelades många kort ut, oppositionen undrade hur demokratiskt det egentligen är att skriva under ett såpass långt avtal, som inte kan sägas upp av staden. Den borgerliga majoriteten tyckte att socialdemokraterna hade all möjlighet i världen att under förra mandatperioden riva upp dåvarande avtal för att bygga bostäder på Bromma flygplats, men de gjorde det inte

Vänsterpartisten Stellan Hamrin tyckte att Arlanda borde vara ett lika bra alternativ som Bromma idag:

- Det tar 20 minuter till Arlanda och det tar ungefär 20 minuter till Bromma. Varför duger då inte Arlanda? undrade han. 

Vissa talade om bullret som ett problem av egen erfarenhet, medan moderaten Birgitta Wahlman hellre lyssnar på flyget än på den biltrafiken som skulle komma istället.

- Jag är nämligen en av dem som bor under Brommaplanen. Och jag störs inte alls av dem, jag gillar dem, sa Birgitta Wahlman.

Reporter Anders Diamant
anders.diamant@sr.se