Stockholm vill få fler att läsa vidare

För att ge fler gymnasieelever motivation att studerar vidare på högskolan har Stockholm stad under veckan information för gymasieelver. Tanken är dels att bryta könsmönster i vidareutbildningen, dels att få elever från mindre studeivana miljöer att läsa vidare.
Under veckan kommer 230 föreläsare från högskolor, universitet och näringsliv att hålla runt 800 föreläsningar på drygt 20 gymnasieskolor i Stockholms stad. Vem som studerar vid universitet och högskola är fortfarande traditionsbundet. Trots att totalt fler läser på högskolan så dominerar ungdomar från studievana hem. Teknikutbildningar har flest manliga studenter och vårdutbildningar flest kvinnliga. Högskolan är även svårtillgänglig för ungdomar med invandrarbakgrund. Stockholms skolborgarråd Erik Nilsson (s) tycker att stödet till ungdomar med invandrarbakgrund ökar, båda i den kommunala skolan och på högskolan. -Många av högskolorna börjar jobba också med språkstödsenheter där man kan få lite mer aktiv hjälp när man ska skriva uppsatsen på högskolan, säger Erik Nilsson (s) till Radio Stockholm.