Ny fisk kan slå ut abborren i svenska vatten

En ny fisk kan komma att dominera de svenska kustvattnen i framtiden. Det rör sig om den svartmunnade smörbulten, som saknar naturliga fiender här och därför kan slå ut svenska fiskar som abborre och gädda.
-Den är otroligt glupsk och så har den inga naturliga fiender här i Sverige, säger Göran Flodin, museidirektör på Aquaria vattenmuséum, till Radio Stockholm. Den svartmunnade smörbulten är 20-25 cm lång och eftersom den har en outvecklad simblåsa ligger den på botten. Näär den är arg eller mår bra så är den svart i färgen, särskilt hannen. Redan idag dominerar den svartmunnade smörbulten längs Östersjökusten i Polen och nu kan den alltså vara på väg hit. -Det är en tidsfråga innan den når den svenska kusten, säger Göran Flodin på Aquaria.