Revisorskritik mot stadsdelsnämnder i Stockholm

Tre av Stockholms stadsdelsnämnder riskerar att få en erinran av stadens revisorer för att de misskötte sin ekonomi förra året. Det rör sig om stadsdelsnämnderna Liljeholmen, Skärholmen och Maria-Gamla Stan, som alla gick med stora underskott.
Flera av Stockholms stadsdelsnämnder har haft stora underskott de senaste åren och fått kritik från stadens revisorer för bristande kontroll av ekonomin. Enligt stadsrevisor Lars-Erik Kalles kommer nu troligen tre stadsdelsnämnder att få en erinran: Liljeholmen, Maria-Gamla Stan och Skärholmen. När det gäller Liljeholmen skriver revisorerna att budgetunderskottet är oacceptabelt stort och att nämndens prognoser var så dåliga att det ekonomiska läget inte stod klart förrän under hösten. Underskottet i Liljeholmen förra året var 35 miljoner och i Maria Gamla Stan drygt 70 miljoner.