Dödsmisshandel av treåring tas upp i HD

Högsta domstolen, HD, har idag beslutat att ta upp det uppmärksammade målet om den treårige pojke som misshandlades till döds av sin styvpappa. Dödsmisshandeln inträffade för ett år sedan i Spånga i nordvästra Stockholm.
Hovrätten dömde nyligen pojkens styvpappa till fem års fängelse för dödsmisshandeln, men Riksåklagaren anser att straffet bör vara avsevärt längre och begärde en ny rättegång. Nu tar Högsta domstolen upp målet. Mamman dömdes i hovrätten till villkorlig dom och dagsböter för att hon var passiv och inte såg till att pojken kom under läkarvård. Även mamman och styvpappan har överklagat hovrättens dom. De vill bli helt frikända i både ansvars-och påföljdsdelen.