Landstingskritik mot Banverket och Vägverket

Banverket och Vägverket får kritik från landstingets regionplane- och trafiknämnd. Nämnden anser att verken snålar när det gäller planerna för utbyggnad av vägar och järnvägar i Stockholm fram till 2015.
- Framförallt har Banverket varit obegripligt snåla. Vi får 10 procent av de 100 miljarder som ska satsas de kommande åren, säger Dag Larsson (s), landstingsråd och ordförande i Regionplanenämnden. Satsningen på en pendeltågstunnel får beröm, men Regionplanenämnden efterlyser bland annat investeringar i utbyggnader av tvärbanan och tunnelbanan, samt dubbelspår för Nynäspendeln. -Löser vi inte trafikfrågan går det ut över bostadsbyggande och möjlighet att få nya företag att etablera sig i Stockholms län, säger Dag Larsson (s) i ett pressmeddelande.