USA ger Irak ultimatum

USAs president George Bush gav i ett TV-tal i natt 48 timmar för Iraks president Saddam Hussein och hans två söner att avgå och lämna landet annars kommer ett militärt angrepp att inledas mot Irak.
Bush uppmanade också alla utlänningar, inklusive FNs vapeninspektörer och journalister, att lämna Irak omedelbart. Bush beskyllde Irak för att fortfarande inneha massförstörelsevapen och för att träna terrorister. Han kritiserade också FNs säkerhetsråd för att det inte har levt upp till sina åtaganden. Därför samlas nu en internationell koalition för att se till att Irak avrustas, sa Bush. Rysslands president Vladimir Putin fördömer ett krig mot Irak och säger att den kan äventyra säkerheten för hela världen. EU-kommissdionens ordförande Romano Prodi sa att inget gott kan komma ut av ett krig mot Irak och Frankrike beklagade att FN-diplomatin har brutit samman i Irakfrågan. Kina anser att ett krig i Irak måste undvikas och att vapeninspektiörerna bör fortsätta,