Politiskt osäkert i Sollentuna

Det är fortfarande inte helt klart hur Sollentuna kommun ska styras i framtiden. Vid ett extra kommunfullmäktigemöte igår presenterade den nya sexpartikoalitionen sin plattform. Samtidigt samtalar vissa partier om en borgerlig koalition istället.
Den så kallade regnbågskoalitionen består av socialdemokraterna, centerpartiet, kristdemokraterna, sollentunapartiet, vänsterpartiet och miljöpartiet. Men både centern och kristdemokraterna säger att de fortfarande håller en dörr öppen för en eventuell borgerlig majoritet. Det var en begränsad plattform som presenterades igår. Eftersom regnbågskoalitionens partier ligger såväl till vänster som till höger på den politiska skalan har känsliga frågor lämnats utanför diskussionerna, säger Roland Grip (s). Det som partierna enats om är att en storsatsning på jämställdhetsfrågor. Bullernivån ska dämpas och nätet av gång- och cykelbanor ska byggas ut under mandatperioden. Antalet vuxna i förskola och skola ska öka och ett Ungdomens hus ska byggas. Någon utförsäljning av Sollentunahem blir det inte, så för att istället förbättra kommunens ekonomi ska fastighetsförvaltningen effektiviseras. Om inte det räcker kan det bli fråga om en skattehöjning, säger Anki Elken (c).