Färre alternativ för västlig led förbi Stockholm

Det finns nu bara två alternativ kvar för en framtida västlig förbifart förbi Stockholm. Den ena sträckningen år från Kungens Kurva till Häggvik och den andra är en dragning från Västertorp till Ulvsunda.
Båda dragningarn är tänkt att i huvudsak löpa i tunnlar. Alternativet med en dragning via Bromma har slopats av miljöskäl. Om finansieringen kan lösas kan en byggstart ske tidigast 2007, enligt Vägverket.