Förslag om att behålla Bromma flygplats

Stockholmsberedningen anser att Bromma Flygplats ska vara kvar efter år 2011 tills en ny storflygplats finns klar nära Stockholm city. Det framkom när beredningen idag överlämnade sitt delbetänkande angående flygtrafiken till regeringen.
Stockholmsberedningen är den parlamentariskt tillsatta grupp som utreder infrastrukturlösningar i Stockholmsområdet. En splittrad beredning anser att om Bromma läggs ner och Tullinge bebyggs med bostäder så kommer Stockholms län inte att ha tillräcklig flygkapacitet efter 2011. Stockholmsberedningen föreslår nu att regeringen tillsätter en särskild kommission som ska ta fram förslag på en ny flygplats nära Stockholm city som kan tas i bruk under 2016. De styrande politikerna i Stockholm stad har länge kämpat för att Bromma flygplats bör läggas ner så snart som möjligt. De har därmed en helt annan hållning i frågan än majoriteten i Stockholmsberedningen. Stockholmsberedningens ordförande Kenneth Kvist (v) säger till Radio Stockholm att han tror att socialdemokraterna kommer att gå med på att tillståndet för Bromma förlängs till 2016.