SL kritiserar Banverket

De förslag som Banverket presenterat för framtida satsningar på Stockholms spårtrafik är långt ifrån tillräckliga och de projekt som lagts fram är inplanerade alldeles för sent. Det anser ledningen för Storstockholms lokaltrafik, SL.
Enligt SL saknas bland annat rejälare satsningar på nya pendeltågsspår i norra länet och fler förbindelser på Tvärbanan. Ledningen för SL anser också att utbyggnaden av Nynäsbanan är planerad att genomföras alldeles för sent, först efter att riksväg 73 har åtgärdats.