Protester mot förslag att behålla Brommaflyget

Flera stockholmspolitiker i Stockholmsberedningen reserverade sig mot förslaget idag att låta trafiken på Bromma flygplats fortsätta efter år 2011.
En av dem är Margareta Olofsson (v), som tror att Bromma kommer att läggas ner 2011. -Det ligger för nära, området behövs för bostäder, det är miljömässigt inte försvarbart och det är av säkerhetsskäl inte försvarbart, säger Olofsson till Radio Stockholm. Även Annika Billström (s) och Bengt Cedrenius (mp) reserverade sig mot Stockholmsberedningens förslag. Förslaget innebär att en ny flygplats ska byggas i Stockholmsregionen, att den kan stå klar tidigast år 2016 och att Bromma flygplats ska drivas vidare till dess. Annika Billström står fast vid sitt tidigare besked att när det nuvarande avtalet om Bromma Flygplats upphör att gälla år 2011 ska det byggas bostäder på platsen. Billström anser att det behövs en ny flygplats i stället för Bromma, medan vänsterns Margareta Olofsson säger att det inte behövs. Olofsson anser att det räcker med Skavsta flygplats i Nyköping.