Oklar kollosommar

Det är fortfarande inte helt klart att alla barn i Stockholm som vill på kolli sommar verkligen får möjlighet till det - trots beslutet i fullmäktige.
Orsaken är, skriver Metro, att fler barn än väntat anmält sitt intresse. Det kan nu innebära att barnen får vara kortare tid på kollo - eller att de enskilda stadsdelarna drabbas av ett ekonomiskt underskott i budgeten.