Handikappad nekad lägenhet

Handikappombudsmannen är oroad efter att ha fått in tre anmälningar mot Bostadsrättsföreningar som nekat funktionshindrade medlemskap.
Ett av fallen rör en man som nekades medlemskap i ett så kallat +55-boende i Saltsjöbaden. Mannen har personlig assistent, men fick nej eftersom föreningen kräver att man ska kunna reda sig själv, eller med hjälp av make/sambo. Hyresnämnden gav mannen rätt.