Fler tonårsaborter i länet

Aborterna fortsätter att öka i Stockholms län, även tonårsaborterna. I fjol gjorde drygt 1 400 tonåringar i länet abort, och det är ungefär 150 fler än år 2001. Det visar preliminära siffror från Socialstyrelsen.
Även i landet i stort ökar aborterna. Totalt utfördes drygt 33 300 aborter i landet i fjol jämfört med drygt 31 700 år 2001. Däremot minskade det totala antalet aborter i Stockholms kommun. Siffrorna visar också att andelen aborter med abortpiller ökat något.