Bajs blir bränsle i bussar

Stockholmarnas eget avloppsvatten ska bli bränsle åt SL:s nya bussar. När nya linje två i innerstan startar vid nästa årsskifte ska samtliga tjugo bussar drivas med biogas från Stockholm Vattens reningsverk i Henriksdal.
-Det som är fint med biogas är att det som stockholmarna lämnar ifrån sig i avloppsvattnet är det som kommer stockholmarna till godo i trafiken i form av mycket fint, förnybart och rent bränsle, säger Marta Tendai på Stockholm Vatten. På reningsverket i Henriksdal tar Stockholm Vatten emot avloppsvatten från 700 000 stockholmare. När vattnet renas tas avföring och andra föroreningar till vara, och genom att låta den organiska soppan ruttna framställs biogas. Nu ska SL använda biogasen från Henriksdal för att driva bussar. På sikt blir det ett par hundra bussar som kan drivas med biogasen, det är vad stockholmarnas avloppsvatten räcker till.