Hotbilden mot Stockholm bedöms vara liten

I natt har USA inlett sina första anfall mt Irak. Men hotbilden mot stockholmsområdet med anledning av utvecklingen räknas som liten av både länsstyrelsen och polisen i Stockholms län.
Tots det har kommunerna rekommenderats att skärpa säkerheten kring till exempel el- och vattenleveranser till hushållen. Stockholmspolisen har förberett sig inför ett krigsutbrott, men det handlar då i första hand om att ordna planeringen kring dom demonstrationer som kommer att hållas. Polisen har också i uppgift att bevaka ambassader, och på en del håll har bevakningen skärpts - exakt var och hur avslöjar inte polisen. Länsstyrelsen är den myndighet som samordnar länets beredskap. Där bedöms risken att Sverige och Stockholmsområdet skulle drabbas av till exempel terrorattacker i samband med ett krig i Irak som liten. Men länsstyrelsen har ändå gett kommunerna rådet att skärpa säkerheten kring samhällsviktig verksamhet som vatten, avlopp och el.