Större vinst än väntat för Stockholms bolag

Stockholms Stadshus AB redovisar en vinst på 2,4 miljarder kronor för förra året. Stockholms Stadshus AB är moderbolag för Stockholms stads 15 kommunala bolag. De största överskotten, sammanlagt drygt 1,7 miljarder, kommer från Stockholms tre kommunala bostadsbolag. Bostadsbolagen har under året sålt ett stort antal hyreslägenheter, som ombildats till bostadsrätter.