Troligen inget boende för hemlösa på tåg

Stockholms stads arbete med att försöka inrätta härbärgen för hemlösa i tågvagnar kommer troligen att läggas ner nästa vecka. Gatu- och fastighetskontoret vill i stället använda det spårområde där tågvagnarna skulle placeras till båtupplag och bilparkering.
Socialtjänstförvaltningen skriver också i ett utlåtande att det är risk för att härbärgen i tågvagnar blir dyrare än annat boende, och att det är svårt att klara brandsäkerheten. I nästa vecka ska politikerna i Stockholms socialtjänstnämnd ta ställning till om projektet ska läggas ner.