Pris till småskaliga vattenlösningar

Stockholm Water Prize tilldelas i år den tyske professorn Peter A Wilderer. Han har utvecklat billiga, småskaliga och ekologiskt hållbara lösningar för vatten och avlopp, som nu används runt om i världen.
Priset är på 1,2 miljoner kronor.