Lågt förtroende för vänsterledaren Ulla Hoffman

Vänsterpartiets nya, tillfälliga ledare Ulla Hoffman, från Tyresö, verkar ha svårt att ingjuta förtroende i både den egna väljargruppen och i allmänheten i stort.
I en temoundersökning som gjorts för Dagens nyheter och Sydsvenska Dagbladet svarar bara sex procent att de har stort eller mycket stort förtroende för Hoffman. Och av vänsterpartiets sympatisörer är det knappt var tredje som har stort förtroende för henne. Statsminister Göran Persson fortsätter att vara den partiledare som svenska folket har störst förtroende för. 49 procent säger att de har stort eller mycket stort förtroende för Persson. För ett år sedan var motsvarande siffra 61 procent.