Fågeldöd hotar i Mälardalen och sydsverige

Flera fågelarter är på väg att dö ut i Mälardalen och sydsverige. Det hävdar nu Sveriges Ornitologiska förening.
Sädessäla, Sånglärka och Gråsparv är några av dom 34 fågelarter som minskat kraftigt dom senaste tio åren, Gråsparven har till exempel minskat med nästan 50 procent. Björn Vellander, fågelskyddschef på Sveriges Ornitologiska förening, uppmanar nu allmänheten att sluta använda giftiga bekämpningsmedel till till exempel rosor. För bekämpningsmedel är en av orsakerna till att antalet fåglar minskar, säger han till Radio Stockholm. En annan viktig orsak är att jorbruket förändrats.