Uppsalapendeln anmäld till HO

Uppsalapendeln har anmälts till Handikappombudsmannen - orsaken är att det inte finns handikapplatser utmärkta på tågen. Bussar och tåg ska enligt lag ha särskilda platser märkta för funktionshindrade.
Bakom anmälan står Moira Dunn som pendlar mellan Uppsala och Stockholm. Under flera månader har hon hört av sig till olika instanser inom SJ - men när inget hände anmälde hon saken till Handikappombudsmannen. Kurt Hultgren som är ansvarig för handikappfrågor vid SJ, som sköter Uppsalapendeln, säger till Radio Uppland att det är två vagntyper som saknar dekaler som märker ut handikapplatser. Han säger att det nu ska åtgärdas och att dekalerna ska vara på plats före sommaren.