Grodor räknas på Södertörn

På Södertörn pågår under våren en grodinventering. Grodor räknas för att se hur djuren mår och vilka hot som finns i deras livsmiljöer. För storskaligt jordbruk och färre våtmarker gör tillvaron svårare för groddjuren.

– Vattensalamandrarna är bäst när det är mörkt, på kvällen eller natten, säger Ida Albeck som räknar grodor i ett blåsigt Salem. 

– De andra groddjuren sitter gärna  och spelar soliga och varma dagar, när det är lite mindre blåsigt än idag.

Grodorna ger tidigt en signal om något inte stämmer i naturen, och de är känsliga för uttorkning och kemiska ämnen.

I länet finns fem arter och alla är beroende av våtmarker. På sikt hoppas Mia Kavcic,  kommunekolog i Salem, på ett bättre skydd för groddjuren.

– Man tar bort allt mer av deras livsmiljöer, våtmarker, översvämmade marker, stenmurar och så vidare.

– Förhoppningsvis ska inventeringen resultera i att vi får en permanent övervakning av groddjur.

Även om det blir trängre för grodor och salamandrar så det finns det fredade zoner:

– I den här golfdammen fanns det riktigt gott om paddor sist jag var här. Det är en lite större damm, och det gillar de. Jag har också sett rom av åkergroda här. Nu verkar också salamandrarna vara på gång, och det ska vi kolla, säger Ida Albeck.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se