Inkomstklyftorna växer i Stockholm

De ekonomiska skillnaderna mellan invånare i Stockholms olika stadsdelar fortsätter att öka. Det visar en granskning som Radio Stockholm har gjort. I de rika stadsdelarna ökar inkomsterna betydligt snabbare än i fattiga områdena.
Under 1992 skilde det närmare 80 000 kronor i medelinkomst mellan invånarna i de fattigaste och de rikaste församlingarna. År 2000 hade den skillnaden mer än fördubblats - då var skillnaden i medelinkomst drygt 165 000. På Östermalm har exempelvis inkomsterna ökat tre gånger så mycket som i Skärholmen sedan början av 90-talet.