Kaknästornet inte längre till salu

Ledningen för statliga Teracom har tills vidare stoppat planerna på att sälja Kaknästornet i Stockholm.
Anledningen är Teracoms förbättrade ekonomi, bland annat till följd av stora besparingar och ett lån på 500 miljoner kronor från staten.