100 varslade på JM

Bygg- och fastighetsbolaget JM har lämnat ett varsel till länsarbetsnämnden i Stockholm om en befarad övertalighet på upp till 100 personer.
Varslet gäller både hantverkare och tjänstemän och beror på att projektstarter senarelagts, enligt ett pressmeddelande från JM. Enligt JM:s vd och koncernchef Johan Skoglund har JM beslutat att flytta fram ett antal projektstarter och vill ha en beredskap och flexibilitet för ett eventuellt försämrat marknadsläge i Stockholm.