Stockholms län

Prostituerade i Stockholm får olika hjälp

Många prostituerade blir utan stödsamtal från Stockholms stads prostitutionsenhet, eftersom de inte är skrivna i staden. Om den prostituerade bor i någon av kranskommunerna är det upp till hemkommunen om de vill betala för kvinnornas behandlig eller inte. Det är inte alltid de vill det.

- Den här enheten är till för människor som bor i Stockholm stad. Och människor som då inte tillhör Stockholm stad blir det problem för, säger Lisen Lindström som arbetar som socialsekreterare och behandlare på Prostitutions- och spiralenheten i Stockholm.

Prostitutions- och spiralenheten, som är specialiserad på prostitutionsproblematik finns i Stockholms stad. Någon liknande enhet finns inte i länets andra kommuner, enligt Lisen Lindström.

Kvinnor från hela länet kan få specialiserad sjukvård på enheten, eftersom den delen tillhör landstinget.

Men enhetens andra del som erbjuder samtal och stöd är endast till för invånare i Stockholm stad. Prostituerade från andra delar av länet avvisas. Om inte hemkommunen är villig att betala för behandligen på enheten.

- I vissa kommuner som Sundbyberg har man fattat ett generellt beslut att det är okej. I många andra kommundelar säger man nej. Och i andra kommundelar är man helt beredd att betala för det, säger Lisen Lindström.

Nästan varje vecka kommer enheten i kontakt med kvinnor från andra delar av länet, säger Lisen Lindström:

- De allra flesta människor prostituerar sig i Stockholm city, även om man bor i Haninge eller någon annan kranskommun.

Ett sätt att lösa problemet tycker Lisen Lindström skulle kunna vara att kommunerna ger en pott pengar till Stockholm stad som i sin tur skulle kunna hjälpa prostituerade från hela länet.

Som det är nu är det tungt att behöva avvisa kvinnor tycker Lisen Lindström.

- Det känns väldigt otillfredställande för oss som jobbar med det här att behöva avvisa människor, säger hon.

Hur tar de det själva?

- Många blir jätte arga. Många forsätter bara bli ännu mer skamfyllda, säger Lisen Lindström.

Reporter Johanna Sjöqvist
johanna.sjoqvist@sr.se