Södertälje

Äldrenämnd kritiseras efter kvinnas död

Länsstyrelsen riktar nu allvarlig kritik mot äldreomsorgsnämnden i Södertälje för brister i säkerheten och tryggheten för de boende vid Tallhöjdens äldreboende. En demenssjuk kvinna som försvann från Tallhöjden i höstas, hittades död vid en båtklubb i april.

Den dementa 68-åriga kvinnan bodde länge hemma men till slut gick det inte längre och i mars ifjol flyttade kvinna in på Tallhöjdens äldreboende.

Eftersom kvinnan hade ”ett stort frihetsbehov och stark integritet” som det står i Länsstyrelsens rapport, upprättade personalen en handlingsplan där man låste hissen, grinden och entrédörren och fönsterhandtagen i kvinnans lägenhet togs bort. Kvinnan hade också olika former av larm.

Kvinnan kunde trots det smita från äldreboendet ett 40-tal gånger, men polisen eller personalen kunde alltid hittade henne, utom den sista gången i oktober.

Trygghet och stimulans
Äldreboendet skulle ge kvinnan trygghet, social stimulans och struktur i tillvaron men det framgår inte hur det skulle gå till och det gjordes heller inte någon uppföljning och det är detta som Länsstyrelsen kritieserar. Trots att det tydligt framgick vilka behov kvinnan hade och att hon var lugn de gånger kvinna hade extra personal med sig så fick hon inte det.

Upprepad kritik
Det är inte första gången Länsstyrelsen kritiserar äldreomsorgsnämnden i Södertälje för hur det är vid Tallhöjdens äldreboende. Redan 2005 och 2007 ansåg Länsstyrelsen att tryggheten och säkerheten vid boendet hade brister. Då sa politikerna att bristerna skulle åtgärdas.

Maria Persbo
maria.persbo@sr.se