Antalet konkurser börjar öka

Tvärtemot utveckningen i landet i stort, minskade antalet konkurser bland företag i Stockholms län under årets fyra första månader, men den senaste månaden syns en svag ökning.

I länet minskade konkurserna då med tio procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Det visar siffror från affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Men även i Stockholms län ökade antalet konkurser något i april månad.

I landet i stort ökade konkurserna i april med åtta procent. En av branscherna där konkurserna ökat är byggbranschen, i de flesta fall bland mindre byggbolag i storstadsområdena.