Stora skillnader i socialbidragsberoendet

Det är mycket stora skillnader i socialbidragsberoendet mellan olika stadsdelar i Stockholm. I Tensta och Rinkeby växer 40 procent av alla barn upp i familjer med socialbidrag. På Östermalm är andelen mindre än två procent. Det framgår av uppgifter från Stockholms Utrednings- och statistikkontor.