Länet

Pengar till socialt arbete

Fem kommuner i länet ska dela på nio miljoner kronor för att driva ett nästan två år långt socialt utvecklingsarbete.
Det är Sundbyberg, Nynäshamn, Järfälla, Solna, Södertälje och Ersta Sköndal Högskola som ska samarbeta.
Utvecklingsarbetet ska främst inriktas på personer som haft försörjningsstöd under lång tid samt har en oklara problem, inte minst unga vuxna.