Stockholm

SIDA-pengar till Stockholm

Elva stycken högskolor i Stockholm får ta del av de 56 miljoner som har delats ut till 36 högskolor i landet.
Pengarna ska användas till att utveckla samarbete med utvecklingsländer - och kommer från biståndsmyndigheten SIDA.
Drygt Elva miljoner går till högsskolor i Stockholms län.