Lokala SL-kort föreslås i Norrtälje

Den som bor i Norrtälje och Södertälje bör få möjlighet att köpa billigare månadskort på SL för resor inom den egna kommunen. Det föreslår de styrande trafikpolitikerna för att få fler att resa kollektivt.

Det lokala SL-kortet kommer att kosta 500 kronor för vuxna och 300 kronor för ungdomar och pensionärer, enligt förslaget. Det innebär en rabatt på nära 30 procent.

Tanken är att kortet ska testas på prov under ett med början i augusti. I Norrtälje kommer kortet att gälla i hela kommunen. I Södertälje går det även att åka till Nykvarn och delar av Salem med det nya kortet.

I Norrtälje välkomnas förslaget av kommunalrådet, moderaten Kjell Jansson. Norrtälje är en stor och glesbefolkad kommun med relativt lite kollektivtrafik.

– Många är idag är väldigt bilburna i Norrtälje och ett billigare SL-kort som bara gäller i Norrtälje är därför är ett bra förslag, säger Kjell Jansson till Radio Stockholm.

Även i Södertälje kan kortet ha ett värde men inte för så många, säger kommunalrådet Staffan Norberg. Han är vänsterpartist och dessutom ansvarig för trafikfrågorna i kommunen.

– Vi hade ju för några år sedan ett liknande försök med ett lokalt SL-kort för Södertälje som lades för det blev ingen succé. Det visade sig att de södertäljebor som har SL-kort idag nästan uteslutande är sådan som pendlar mellan Stockholm, Södertälje och andra delar av länet. Det är väldigt få som har månadskort som reser lokalt, säger det vänsterpartistiska kommunalrådet i Södertälje Staffan Norberg.

Att då satsa på ett lokalt SL-kort för Södertäljeborna tror kommunalrådet Staffan Norberg kommer att få litet genomslag.

– Det viktiga för Södertäljes del är att vi får ett busslinjenät och ett trafiksystem som gör att fler södertäljebor generellt väljer att resa mer kollektivt med SL i staden, säger kommunalrådet i Södertälje, Staffan Norberg.

Förslaget om det lokala SL-kortet tas närmast upp på SL:s styrelsemöte den 20 maj.

                           Magnus Viktorin magnus.viktorin@sr.se