Östersjön

Fisket orsak till algblomning i Östersjön

Den största orsaken till somrarnas algblomning i Östersjön är inte övergödning, utan fisket, enligt en ny rapport från Fiskeriverket.

Förklaringen är att när det fiskas mycket torsk så gynnas skarpsillen som torsken annars gärna äter. Skarpsillar i sin tur äter djurplankton. Och djurplankton äter alger. När algernas fiende, djurplanktonen är borta, då finns det gott om utrymme för stora algblomningar.

Forskare vill därför att det ska fiskas mindre torsk och mer skarpsill. Det här rapporterar flera medier.