Stockholm

Kroppsvisitering av fullmäktigebesökare - om politikerna får välja

Stockholm stad och Göteborg stad vill att besökare till fullmäktigmöten ska gå genom en säkerhetskontroll och kroppsvisiteras innan de släpps in.

Regeringen ska nu utreda den möjligheten. Det skriver tidningen Riksdag & Departement.

Flera kartläggningar visar att våld och hot mot kommunpolitiker är vanligt. Men i dag finns ingen möjlighet att visitera åhörarna, om inte en konkret misstanke om brott finns.

Regeringens utredning ska vara klar senast i januari 2009.