Avlopp går rakt ut i skärgården

Flera miljoner liter orenat avloppsvatten rinner rakt ut i skärgårgen varje år, ofta från fritidshus som helt saknar avloppssystem. I Norrtäljes skärgård skärgård är det här ett stort problem och kommunen satsar nu på att hitta en lösning.

Föroreningarna i havet runt skärgåradsöarna i Norrtälje är ett växande problem då allt fler hushåll skaffar till exempel vattentoalettter, tvättmaskiner och diskmaskiner. Därmed ökar mängden avloppsvatten som åker ut i havet och bland annat bidrar till övergödning och ökad algblomning.

Norrtälje kommun erbjuder idag ingen slamtömning alls på öar utan bro eller färjeförbindelser. På en månad under sommar säsongen åker 7,5 miljoner liter avsloppsvatten från Norrtäljes skärgårdsöar rätt ut i havet.

– Vissa har brunnar och tankar som fungerar, men vissa har inte rätt utrustning och i värsta fall går rör rätt ut i skärgården, säger Jörgen Örnestad som är chef för renhållningsavdelningen på Tekniska kontoret i Norrtälje kommun.

– Länsstyrelsen har ju vissa områden inom Norrtälje kommun som är röd-markerade, det vill säga på gränsen till otjänliga.

Renhållningsavdelningen har fått i uppdrag att göra en inventering för att senast år 2010 erbjuda alla i Norrtälje kommun hämtning av avloppsslam i skärgården. Tanken är att slammet sedan ska köras med färjor till avloppsreningsverk genom enteprenad.

Inventeringen kostar cirka två miljoner kronor och sker i tre etapper. Först ut var Löparö, just nu inventeras öarna söder om Kapellskär och från och med första augusti är det dags för öarna norr om Kapellskär. Inventeringen ska bland annat ge svar på hur många fastigheter som är i behov av slamtömning.

– Vi tittar på samtliga fastigheter och tittar på hur de har löst avloppsfrågan, säger verksamhetsutredare Ingvar Norrman.

Han berättar att kommunens satsning har fått ett positivt mottagande bland skärgårdsborna.

– De vi har pratat med vill ju inte gärna bada i det avloppsvatten de släpper ut, säger Ingvar Norrman.

Helen Ling
helen.ling@sr.se