Solna

Kommunen får bra betyg av företagare

Solna ligger i topp när det gäller bra företagsklimat, enligt Svenskt Näringsliv.

På den rankinglista organisationen sammanställt hamnar Solna etta. Kommunen får toppbetyg både från sina företagare och även bra värden i den företagsrelaterade statistiken från SCB.

Solna följs av Vellinge, Danderyd och Nacka.

Svenskt Näringsliv har gjort de här mätningarna sedan 1999 och Solna har hamnat i topp två gånger tidigare.

Ett gott företagsklimat kopplas ihop med vad som omger företagaren i vardagen, bland annat attityder, service och tillgång på arbetskraft.