Stockholm

Anställda på Livstycket varslas

På måndagen varslades de tolv anställda vid Livstycket i Tensta om uppsägning. Den ideella föreningen arbetar med invandrarkvinnor, men verksamhetschefen och grundaren Birgitta Notlöf säger sig inte ha fått några besked om vilka pengar Livstycket har att röra sig med från Stockholms stad.

– Det jag har hört är att det skulle komma pengar, indirekt, men jag vet inte varifrån, inte hur mycket och inte när, säger Birgitta Notlöf.

– Vill man bedriva förändringsarbete, som ändå Livstycket är i grunden, så bör man ju ha pengar så att man kan arbeta år från år, inte sitta bunden och inte veta om man har lönepengar eller pengar till hyran för nästa månad.

Invandrarbakgrund
Livstycket har funnits i 16 år. Varje dag kommer omkring 70 kvinnor till lokalerna i Tensta centrum. Det är kvinnor med invandrarbakgrund som står långt från arbetsmarknaden som får lära sig svenska och samhällskunskap på lite annorlunda sätt .

I ett rum sitter fem kvinnor runt ett bord och broderar.

– Jag syr ibland, promenerar ibland, målar ibland, läser och skriver lite svenska ibland, säger en av dem, Amina Malindaoudd. 

Viktiga pengar
Pengarna från Stockholms stad, idag fem miljoner per år, är viktiga för Livstycket.

– De baspengarna är förutsättningen för allt vårt arbete, allt vi bedriver:EU-projekt, andra projekt. Har vi inte de pengarna för det arbetet, då finns vi inte, säger Birgitta Notlöf.

Men Fredrik Elg, borgarrådssekreterare åt socialborgarådet Ulf Kristersson, säger att Liv-stycket ska få pengar till den ideella verksamheten: omkring fyra miljoner kronor i år.

Fredrik Elg säger att han är förvånad efter måndagens varsel av de anställda, eftersom att han så sent som i förra veckan talat med Liv-styckets styrelseordförande och gett besked om pengarna.

Maria Persbo
maria.persbo@sr.se