TÄBY

Oenighet kring försäljning av skola

Täby kommuns revisorer är oense huruvida kommunledningen gjorde fel när man sålde Tibble gymnasium för 9.2 miljoner i höstas, utan att ta reda på marknadsvärdet. Vid ett möte i går kväll diskuterade kommunledningen hur man nu ska ställa sig till att revisorerna lämnat in två olika rapporter med helt olika slutsatser.

För en månad sedan fick Täby kommun skarp kritik i en oberoende konsultrapport för försäljningen av Tibble gymnasium till ett aktiebolag som ägs av skolans rektor. Bolaget fick endast betala värdet för inventarier på skolan och konsulterna menar att kommunen kan ha förlorat miljontals kronor genom att inte ta reda på vad skolans varumärke var värt.

Kommunledningen svarade med att anlita en advokatbyrå som kom fram till att försäljningen tvärtom hade gått helt rätt till. Det här har nu delat kommunens revisorer. Revisorerna är politiskt tillsatta och av dem som försvarar den moderata kommunledningen är samtliga själva moderater.

- Det är ju alltid en styrka om revisionen har en gemensam uppfattning, men i det här fallet har vi hamnat i olika bedömningar, säger Bo Klasmark som varit med och skrivit rapporten.

Spelar det någon roll för din bedömning att du själv är moderat.

- Nej, det gör det verkligen inte. Vi ligger väldigt lågt med den politiska tillhörigheten, säger Bo Klasmark.

Kommunstyrelsens moderata ordförande Leif Gripestam hävdar fortfarande att kommunen inte har förlorat några pengar på försäljningen av Tibble gymnasium. Trots det har han nu tagit till sig en del av kritiken bland annat efter att också Sveriges Kommuner och Landsting har meddelat att en skolas varumärke ska värderas före en försäljning.

- Därför finns det med i den avknoppningspolicy som är framtagen i april för Täby kommun, säger Leif Gripenstam.

- det är ju alltid en styrka om revissionen har en gemensam uppfattning, men i det här fallet har vi hamnat i olika bedömningar.

Spelar det någon roll för din bedömning att du själv är moderat.

- Nej, det gör det verkligen inte. Vi ligger väldigt lågt med den politiska tillhörigheten.

- Därför finns det med i den avknoppningspolicy som är framtagen i april för Täby kommun.