Förslag om ökat stöd till samlingslokaler

Kulturförvaltningen i Stockholm föreslår en stor ökning av stödet till stadens samlingslokaler. Enligt förslaget ska tolv samlingslokaler få sammanlagt 9,2 miljoner kronor i stöd, och det är en ökning med drygt 50 procent jämfört med förra året.
De största stöden föreslås till Rinkeby Folkets Hus, Rågsveds Folkets Hus och Åsö Föreningsråd. Politikerna i kulturnämnden tar ställning till förslaget om en vecka.