Politiker gör inget åt orättvisa träningstider

Idrottsnämnden i Stockholm tänker inte försöka komma till rätta med orättvisa träningstider i Stockholms idrottshallar. En rapport som publiceras idag visar att pojkar får betydligt sämre träningstider än flickor i idrottshallarna i Stockholms stad.
Rolf Pettersson (s), ledamot i idrottsnämnden, säger att flickor under lång tid haft sämre villkor inom idrotten och att det därför är bra att de nu får bättre träningstider än pojkar.