En miljard ska satsas på cykelleder i länet

Det ska i framtiden bli möjligt att cykla från norra till södra sidan av Stockholms län på speciella cykelleder. Drygt en miljard kronor ska satsas på ett pendlingsnät för cyklister.
Främst kommer cykelstråken gå genom kommunala centrum och till stora arbetsplater som till exempel sjukhus. Bakom satsningen ligger Vägverket och ett flertal av länets kommuner. Just nu är 15 av länets 26 kommuner med i satsningen. Målet är att de stora cykelstråken ska vara utbyggda till 2010, säger Karin Stadler, projektledare på Vägverket Region Stockholm till Radio Stockholm