Livstycket får besked i juni

Den 18 juni ska Stockholms stad ta beslut om den ideella föreningen Livstycket i Tensta ska få bidrag eller inte.

Föreningen lär ut svenska och samhällskunskap till kvinnor med invandrarbakgrund som står långt från arbetsmarknaden.

Besked om pengarna har dröjt och även om det finns ett muntligt löfte om pengar, men inte hur mycket, så valde styrelsen för Livstycket tidigare i veckan att varsla de 12 anställda. Livstycket har pengar till drift fram till den sista juni.