STOCKHOLM

Snabb befolkningsökning i länet

Befolkningen fortsätter att öka snabbt i Stockholms län. Under årets första kvartal ökade befolkningen i länet med drygt 7000 personer visar ny statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

I hela landet ökade befolkningen samtidigt med drygt 13 000 personer. Det innebär att mer än hälften av befolkningsökningen skedde i Stockholms län.

Stockholms län har nu 1 956 697 invånare, enligt SCB.

I Stockohlms stad ökade befolkningen med drygt 3500 personer under årets första tre månader. Ökningen förklaras till största delen av inflyttning, både från andra länder och från resten av Sverige.

Senare i år väntas antalet stockholmare bli fler än 800 000. För närvarande bor drygt 798 000 personer i Stockholms stad.